FATEMEHS FÖRELÄSNINGAR.

Jag heter Fatemeh Seydalzadeh kommer ursprungligen från Iran. Har sedan drygt 30 år bott här i Sverige. Jag har under många år arbetat inom vården.

Sedan 4 år tillbaka har jag jobbat med Friskvård och olika kvinnoprojekt ,integration,personlig utveckling,samhällskunskap och möten mellan olika kulturer. Jag har försökt att synliggöra de hinder som uppstår i mötet mellan olika kulturer och traditioner. Ett av mina arbetssätt är att synliggöra de omedvetna hindren som vi möter antingen genom kultur eller tradition och försöka att bygga broar över hindren utan att fastna eller skadas av de gamla invanda mönster som i dag är inaktuella.

Min drivkraft är att människans fulla rättigheter skall tillgodoses i alla våra vardagssituationer. Jag vill påverka omgivningen att oavsett kön ,hudfärg,ekonomi,kultur och religion hitta en gemensam plattform för samhället i stort.

Jag erbjuder föreläsningar som kan anpassas efter ert eller era behov på arbetsplatsen,skolan,föreningen, eller kyrkan mm………
Här är några av mina föreläsningar………………………………………………..
Föreläsningarna tar ca.1 timme och jag lämnar alltid utrymme för frågor och ev.små bikupor….
Jag kan lätt anpassa föreläsningen efter era önskemål.
Jag arrangerar även egna föreläsningar i detta tema ett par gånger per termin.

Se följande referenser:
Artiklar i SVT, Aftonbladet, Mitt Spånga,
Reporter från ett universitet i New York har intervjuat mig om mitt arbete Kvinnoväxt i samarbete med Blå Vägen i Spånga, samt en journalist från Holland…… Det jag vill säga med detta är att de ämnen jag lyft upp är både kontroversiella och högaktuella. Tack vare massmedia i Sverige har detta även spridits till andra länder världen över.

Personliga referenser från Blå Vägen i Spång:a Verksamhetschef Blå vägen Ulla-Mai Ceder Lindberg tel.070-3403769
Platschef Britta Lundberg 076-7600572
Vid intresse kontakta mig på följande adress: fatisey@hotmail.com eller 0707-919198.