Yrkesutbildning socialt företagande inom kök-CAFÉ-lokalvård.

Allmänt
Yrkesinriktad utbildning mot Arbetsintegrerande Socialt Företagande, ASF med teori och praktik inom storhushåll-kök-café-lokalvård-hemtjänst och service. ASF innebär att tillsammans med andra starta och driva företag. I utbildningen ges många möjligheter till arbete och företagande. Genom en riktad utbildningsinsats med språkstöd får deltagarna ny kompetens, hjälp till anställning och eget
företagande. Intyg ges till alla som deltagit i utbildningen.

Utbildningen är utarbetad i samverkan mellan Blå Vägen och Tollare Folkhögskola som är utbildningsanordnare. Blå Vägen är ett arbetsintegrerande socialt företag och har avtal med
Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län. Blå Vägen tillhör den samlade nykterhetsrörelsen, samverkar med Tollare folkhögskola, studieförbundet NBV och Coompanion.


Omfattning: 26 veckors heltidsstudier, halva kurstiden är teori, halva kurstiden är praktik 
Start: 6 november 2017 – 4 maj 2018 (26 veckor)
Infoträffar: onsdag den 20 september kl 14:30 och onsdag den 11 oktober kl 14:30
Plats: Blå Vägen, Skogängsvägen 59, 163 41 Spånga
Krav: Intresse och motivation, Grundläggande kunskaper i svenska, språkstöd finns.

Utbildningens innehåll
• ASF-arbetsintegrerande socialt företagande i samverkan med Coompanion: Entreprenörskap, organisation, enklare administration, marknadsföring, ekonomi. Stödstrukturer, mentorskap.
• Matlagning, bakning, livsmedelskunskap, råvarubehandling, kvalitet och beredning. Hygien, egenkontroll. Service, kundbemötande, kassahantering. Konferens, evenemang, catering, branschkunskap, varubeställning och grossister. Miljövänlig avfallshantering. Hemtjänst, lokalvård och service.

I samtliga kursmoment ingår extra språkstöd och yrkessvenska.
Praktikplatser

Tollare Folkhögskola, på Blå Vägen, Blåbandsdistriktets konferens Princess Hall, på lokalvårdsföretaget Atlas & Bore.


Ansökan och information
Du söker via din handläggare på arbetsförmedlingen som remitterar på e-post till Blå Vägen och du blir sedan kallad till Blå Vägen för en första träff. Antagningar sker löpande.

Kontakt och remittering
Gunilla Rosengren. Telefon nr: 076-760 05 74.
E-post: gunilla.rosengren@blavagen.nu


Blå Vägen
Skogängsvägen 59
163 41 Spånga
Växel: 08-795 83 40

Yrkesutbildning socialt företagande inom kök-lokalvård-hemtjänst
är inom Jobb- och utvecklingsgarantin.