Yrkesutbildning socialt företagande
inom kök-café-lokalvård (Pågår).

Allmänt
Yrkesinriktad utbildning inom kök-café-lokalvård-hemtjänst/service med pröva på socialt
företagande. Intyg med referenser ges till alla som deltagit i utbildningen.


Genom en riktad utbildningsinsats med språkstöd får deltagarna i utbildningen ny kompetens, hjälp till anställning och pröva på socialt företagande.

Utbildningsanordnare: Tollare folkhögskola
Utförare: Blå Vägen i samverkan med Coompanion
Omfattning: 26 veckors heltidsstudier, 13 veckor teori, och 13 veckor praktik

Start: 27 november 2017 kl 9.00

Adress: Blå Vägen, Skogängsvägen 59, 163 41 Spånga
på Blå Vägen, Skogängsvägen 59 i Spånga, tel. 08-795 83 40
Krav Intresse och motivation, Grundläggande kunskaper i svenska, språkstöd finns.

Utbildningensinnehåll:
Matlagning, bakning, dryck, livsmedelskunskap, hygien, egenkontroll. Service, kundbemötande, kassahantering
Konferens, evenemang, catering, branschkunskap, varubeställning och grossister. Kassahantering. Hemtjänst, lokalvård och service.
Pröva på ASF-arbetsintegrerande socialt företagande och entreprenörskap. Stödstrukturer och, mentorskap.

I samtliga kursmoment ges extra språkstöd och yrkessvenska vid behov.

Praktikplatser
Tollare Folkhögskola, Blå Vägen Caféer, Princess Hall, Atlas & Bore AB

Ansökan och remittering
Beslut tas av ansvarig handläggare på Arbetsförmedlingen som mailar Gunilla Rosengren på Blå Vägen. Blå Vägen kallar deltagarna till en första träff. Antagningar sker löpande.
Deltagare som blivit antagna till tidigare kursstarten skall få ett nytt beslut till starten den 27.11 av sin hand-läggare på Arbetsförmedlingen.

Kontakt och remittering
Gunilla Rosengren. Telefon nr: 076-760 05 74.
E-post: gunilla.rosengren@blavagen.nu


Blå Vägen
Skogängsvägen 59
163 41 Spånga
Växel: 08-795 83 40

Yrkesutbildning socialt företagande inom kök-lokalvård-hemtjänst
är inom Jobb- och utvecklingsgarantin.