Yrkesintroduktionsprogram

Studieplaner

Blå Vägen planerar inom kort att sjösätta yrkesintroduktions program inom ett antal yrkesområden.

Metod

Introduktionsdagen
Alla kurser inleds med en introduktionsdag. Kursdeltagarna presenterar sig för varandra. Deltagande lärare är närvarande. Man samtalar tillsammans med kursledare om uppläggningen av kursen. De olika kursmomenten gås igenom översiktligt. Praktiken presenteras. Praktiska upplysningar som telefonnummer, scheman, lokaler med mera.

Teori
Under de första två kursveckorna går man igenom elementär teori inom området. Teorin kopplas i möjligaste mån till praktiska exempel. Studiebesök ordnas. Praktiken förbereds.
Efter praktikveckorna knyts kursen ihop i en avlutande och uppföljande teoridel om avlsutas med

Praktik
Praktik/arbetsträning på Blå Vägens egna arbetsplatser: Under  praktikveckorna läggs 1-2 teoripass in varje vecka. Det gör det lättare att fördjupa de teoretiska kunskaperna och koppla dem till verkligheten. Även att sätta in det praktiska arbetet i ett större sammanhang underlättas. Under de praktikveckorna läggs också flera studiebesök in under teoridagarna, så att deltagarna får studera andra arbetsplatser inom det område som kursen omfattar.
Praktik kan också anordnas på externa arbetsplatser. Med fördel kan  auskultation och praktik och ordnas på arbetsställe där resursjobb finns. Den externa praktiken  kan läggas upp på olika sätt: Auskultation (av latinets ”auscultare”, lyssna): enstaka dagar på externa arbetsplatser som komplement till praktiken/arbetsträningen på egna arbetsplatser).
Språkpraktik: Praktik där huvudsyftet är att lära sig använda svenska språket samtidigt som man tränar viss yrkeskunskap.
Yrkespraktik: En kvalificerad praktik där deltagaren gör sin sista kvalificering inom yrket inför en anställning eller resursjobb.
 
Kompletterande aktiviteter
En del av teoripassen används till kompletterande aktiviteter för att hjälpa deltagaren till ökad självtillit, bra hälsa, personlig mognad och förmåga att hantera arbetslivet, särskilt under den  arbetstränings- och praktikdelen:
Personlig utveckling: undervisning, övningar och samtal i grupp och enskilt, vilket syftar till att kunna landa i en må-bra-miljö, att få bekräftelse, att forma en trygg och socialt accepterande miljö samt ge möjlighet till roliga och intressanta fritidsengagemang och vänkontakter i samverkan med Spånga Blåband.
Friskvård: teori, fysiska övningar, promenader, samtal i grupp och enskilt.
Rehabåtgärder: konsultationen med Blå Vägens rehabgrupp, koncept för deltagare med kognitiva funktionshinder.
Arbetslivsorientering: information om arbetsliv och samhälle med grupparbeten och gemensamma samtal.
Matchning och coachning mot arbetsmarknaden inkluderande att kartlägga deltagarens personliga intressen, ambitioner, motiv, mål och förutsättningar inklusive verktyg att nå sina mål.
Ansöka om resursjobb i samverkan med ansvarig arbetskonsulent och handläggare på arbetsförmedlingen.

Hotell, restaurang och service

Kök, storhushåll, konferens och hotell, daghem, skola, äldreomsorg mm. Tillredning av mat och caférätter, bakning, livsmedelshygien, egenkontroll, kundbemötande, kassahantering

Lokalvård och service

Introduktion i olika typer av lokalvårdsarbete med golvvård, storstädning, hemstäd, hemtjänst, kontorsstäd, trappstäd.  Tvätt och strykning, klädvård, lättare inköp av matvaror, viss matlagning, enklare städning.  Hundvakt och kattvakt, kemtvättservice mm.