Våra tjänster

Blå Vägen erbjuder arbetsträning och aktiviteter för arbetssökande och långtidssjukskrivna

Blå Vägen tar emot runt 300 deltagare i ett program med arbetsträning/ sysselsättning, matchning mot jobb eller studier, yrkesintroduktion och kompetenshöjande studier på uppdrag av ett femtontal Arbetsförmedlingar i Stockholms län och Socialtjänsten i Stockholm och andra kommuner.

Vi erbjuder

 • Förstärkt arbetsträning, arbetsträning, sysselsättning och fördjupad bedömning inom Jobb- och utvecklingsgarantin på uppdrag av Arbetsförmedlingen
 • Programmet Stöd och matchning, spår 1-4Vi har arbetsträningsplatser inom:
 • Arbetsträning med handledare och etableringskurser inom Etablerings-programmet på uppdrag av Arbetsförmedlingen
 • Rehabåtgärder
 

Vi har arbetsträningsplatser inom:

 • Café
 • Lokalvård
 • Hantverk
 • Vaktmästeri
 • Systugor
 • Gröna jobb
 • Lärarassistent
 • Administration


Vi tar också emot deltagare för arbetsförmågebedömningar, arbetar med friskvård, personlig utveckling samt skriver utredningar till Försäkringskassan. I vår rehab-grupp ingår läkare, KBT-terapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska och samordnare.

Blå Vägens Resultat

 • Över 300 deltagarplatser (löpande intag),
 • 30-65 % får arbete (olika målgrupper),