Vår verksamhet

 • Blå Vägen erbjuder arbetsträning och aktiviteter för arbetssökande och långtidssjukskrivna
 • Blå Vägen utför även arbetsförmågebedömningar där praktisk arbetsträning ingår.
 • Alla deltagare får en egen arbetskonsulent och en handlingsplan med arbete, arbetsträning eller annan aktivitet från första dagen. Deltagarna får därmed nya referenser och kontakter, ny kompetens och en bra plattform för att hitta ett arbete.
 • Blå Vägen erbjuder också kompetenshöjande studier i svenska och arbetslivsorientering. Dessutom personlig utveckling, friskvård och arbetsportfolio, samt arbetsökarverksamhet.
 • Alla söker arbete och uppdaterar sina ansökningshandlingar
 • Målet är att var och en ska hitta fram till det som passar bäst för sig. Våra coacher ställer sin professionalitet, sitt kontaktnät och sitt kunnande till förfogande i den processen. Våra arbetskonsulenter är erfarna och välutbildade. Därutöver finns en mångfald av språk- och kulturkunskap representerad i personalgruppen.

 

Blå Vägen har avtal med ett femtontal arbetsförmedlingar i Stockholms län, samt med
Socialtjänsten i Stockholm och i andra kommuner med uppdrag att bistå arbetslösa

och långtidssjukskrivna deltagare tillbaka till arbetslivet

 

Blå Vägens resultat

 • Över 300 deltagarplatser (löpande intag),
 • 30-65 % får arbete (olika målgrupper),
 • Yrkeskompetensbevis inom lokalvård
 • Handledning och hjälp att starta eget,
 • Arbetsträning och praktik för alla,
 • Arbetssökande för alla,
 • Egen arbetskonsulent och individuell planering och handledning för alla.