Om Blå Vägen

Maniskor

Blå Vägen flykting- och arbetsmarknadsverksamhet ekonomisk förening grundades 2007. Vårt syfte är att genom professionellt arbete bedriva integrationsbefrämjande verksamheter för att öka människors aktiva deltagande i samhälls- och arbetsliv. Vår verksamhet omfattar bland annat utbildning, praktik och arbetsträning, friskvård, personlig utveckling och flyktingintroduktion samt därtill hörande verksamheter.

Bakgrund 

Den ideella föreningen Spånga Blåband är medlem i Blå Vägen flykting- och arbetsmarknadsverksamhet. Spånga Blåband grundades år 1900.Grundsatserna är drogfrihet och integration. Mellan år 1994 och 2003 bedrev föreningen flyktingintroduktion. År 2000 startades arbetsmarknadsverksamheten som nu har växt till en koncern med 130 anställda.

Blå Vägen arbetar i följande anda

  • Föreningens verksamhet bedrivs utifrån övertygelsen att ett gott samhälle skapas genom drogfrihet och integration.
  • Verksamheten bedrivs på ett ekologiskt hållbart sätt.
  • Verksamheten skall främja jämställdhet och mångfald, samt i övrigt eftersträva god samhällsetik.