infoträffar för Yrkesutbildning  inom kök-lokalvård-hemtjänst. onsdag den 20 september kl 14:30

Yrkesinriktad utbildning mot Arbetsintegrerande Socialt Företagande, ASF med teori och praktik inom storhushåll-kök-café-lokalvård-hemtjänst och service. ASF innebär att tillsammans med andra starta och driva företag. I utbildningen ges många möjligheter till arbete och företagande. Genom en riktad utbildningsinsats med språkstöd får deltagarna ny kompetens, hjälp till anställning och eget företagande. Intyg ges till alla som deltagit i utbildningen.

Utbildningen är utarbetad i samverkan mellan Blå Vägen och Tollare Folkhögskola som är utbildningsanordnare. Blå Vägen är ett  arbetsintegrerande socialt företag och har avtal med Arbetsförmedlingen och kommuner i Stockholms län. Blå Vägen tillhör den samlade 
nykterhetsrörelsen, samverkar med Tollare folkhögskola, studieförbundet NBV och Coompanion.


Omfattning: 26 veckors heltidsstudier, halva kurstiden är teori, halva kurstiden är praktik
Start: 6 november 2017 – 4 maj 2018 (26 veckor)
Infoträffar: onsdag den 20 september kl 14:30 och onsdag den 11 oktober kl 14:30 
Plats: Blå Vägen, Skogängsvägen 59, 163 41 Spånga
Läs mer ...

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter