Pressträffen den 22 april för lanseringen av boken "Tankar i Tensta"

Den 22 april bjöd Ulla-Mai Ceder-Lindberg, Blå Vägen och Gabi Winal, Socialdemokrater för tro och solidaritet in till pressträff för att lansera boken "Tankar i Tensta". Boken skildrar vardagen för 10 kvinnor i Tensta. Tensta är stadsdelen som har fått symbolisera begreppet "förorten" men som också givetvis är hembygd och arbetsplats för många människor. Människor, vars röst sällan hörs i offentligheten, särskilt inte kvinnornas röster. Några av de kvinnoröster vi får ta del av i boken är f d deltagare, volontärer och anställda inom Blå Vägen.

Samtalet leddes av Monica Fundin Pourshahidi tillsammans med några av de kvinnor som skildras i boken.

Om ´boken "TAnkar i Tensta"

Tensta är ett av de områden i Stockholmsområdet som har allra högst arbetslöshet. Och allra hårdast drabbade är de utomeuropeiskt födda. Samtidigt har välfärden skurits ner och servicenivån i ett område som Tensta har försämrats. Samhällets ojämlikhet är tydlig i Tensta.

Men Tensta är inte bara en beryktad förort. Tensta är också hembygd och arbetsplats för många människor. Människor vars röst sällan hörs i offentligheten. Kvinnor vars röst sällan märks. Som lever sina liv i Tensta.

I boken "Tankar i Tensta" berättar tio kvinnor om sina erfarenheter och om sina tankar om livet i Tensta. Om vardag och framtid. Om vad som är bra och om vad som kan bli bättre.

Boken Tankar i Tensta började som ett projekt för långtidsarbetslösa inom kooperativet Blå vägen och har arbetats fram tillsammans med Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS) i Stockholm. Syftet var att stärka röst och inflytande åt några som sällan fått det - kvinnorna i Tensta.

Det handlar om så mycket mer än Tensta. Det handlar om Sveriges framtid. Om hur vi skapar ett Sverige för alla.

Du kan beställa boken via denna Socialdemokraterna Tro & Solidaritet via länken nedan:
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Arbetarrorelsen/trosolidaritet/Agera-/material/

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Bilder från pressträffen

loading...

Beställ Boken.

Boken är utgiven på Broderskap förlag och finns att köpa genom STS kansli, 08-545 55 330, mailto:eva@trosolidariet.se, för 100 kronor.