Boka in den 15 maj för "Sociala företagsdagen" redan nu!

15 maj mellan 13:00-18:00, äger "Sociala Företagsdagen" rum, på Princess Hall Conference, Dag Hammarskölds Väg 14,  på Djurgården i Stockholm.

Syftet är att skapa en mötesplats för socialt företagande och vi kraftsamlar för att skapa möjlighet till fler jobb för fler människor i sociala företag

Hur kan du påverka den sociala ekonomins möjligheter?
Möt organisationer, lokala aktörer och sociala företag!

Varmt välkomna!

Anmäl dig redan nu! Fritt inträde!

Karta